Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
14 Kasım 2022

 

KLİNİK KALİTE KOMİTESİ

Klinik Kalite Görev Alanı:

  • Sağlık tesisinde gerçekleştirilen Klinik Kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayınlanan ‘Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri’ doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Sağlık olgusu bazında izlenen klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Klinik Kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarına Klinik Kalite Karar Destek Sistemi (K3DS) ve HBYS’den elde edilen sonuçları karşılaştırılarak gösterge bazında analizler yapmak.
  • Gösterge bazında ulusal hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak,
  • Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerini başlatmak,
  • Sağlık tesisinde izlenen her bir Klinik Kalite sağlık olgusu ile sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üç aylık, altı aylık ve yıllık raporlar oluşturarak Genel Sekreterlik ile paylaşmak.

 

KOMİTE ÜYELERİ

İMZA

Başhekim Yardımcısı-Komite Başkanı

Dr. Gülcan ARICI

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Neriman FİL

 

İdari ve Mali İşler müdür Yrd.

İsa ZENGİNCE

 

Kalite Yönetim Direktörü

Mine YILMAZ

 

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı-Komite Sekreteri

Pınar ÇATAK

 

Dahiliye Uzmanı

Dr

 

Nöroloji Uzman

Dr. Ece BALKUV BAŞARAN

 

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Zeynep PARLAKGÜNEŞ OTLU

 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Tuğrul ALICI

 

Kardiyoloji Uzman

Dr. Ayşegül SÜMBÜL GÖR

 

Genel Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Hülya GÜNERİ BABAYİĞİT

 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Dr. Zekarya ZEYTUN

 

Üroloji Uzmanı

Op. Dr. Gürkan ÖRSKIRAN

 

USS Veri Sorumlusu

Özgür ZARİÇ(Asıl)

 

USS Veri Sorumlusu Tuncay DEMİRCİ(Yedek)