Anlaşmalı Kurumlar
30 Ekim 2020

  

       HASTANEMİZİN ANLAŞMALI OLDUĞU KURUMLAR

     
       

    1.  Sosyal Güvenlik kurumu

    2.  Bankalar (Banka mensubu olduğuna dair belge gerekli)

    3.  Odalar

    4.  Sosyal Güvenlik Kurumu İstisnai Hal (Acil Durumlarda)

    5.  Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları

    6.  TBMM Mensupları

    7.  Diğer Hastanelerden Gelen Sevkli Hastalar

    8.  Belediye ve Sığınma evi

    9.  Adalet Bakanlığı (Adli Vaka)

    10.  Turistin Sağlığı

    11.  Tutuklu ve Hükümlüler