İdari Bölümler
28 Temmuz 2020

İdari Bölümler


 


Hastanemiz İdari Birimleri şunlardır

 

 1. Gider Tahahhuk Birimi
 2. Gelir Tahakkuk Birimi
 3. Satınalma Birimi
 4. Maaş Mutemetligi ve Ek Ödeme Birimi
 5. Hasta Kabul Birimi
 6. İstatistik Birimi
 7. Verimlilik Birimi
 8. Stok Yönetim Birimi
 9. Vezne Birimi
 10. Arsiv Hizmetleri Birimi
 11. Kalite Yönetim Birimi
 12. Sivil Savunma Birimi
 13. Bilgi İşlem Birimi
 14. Biyomedikal Birimi
 15. Hasta Hakları Birimi
 16. Çalışan Güvenliği Birimi
 17. Teşhis İlişkili Gruplar Birimi (TİG)
 18. Heyet ve Saglık Kurulu Birimi
 19. İnsan Kaynakları Birimi
 20. Genel Evrak Birimi