Misyonumuz/Vizyonumuz
28 Temmuz 2020

   Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz


MİSYON:

Uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanlarıyla sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYON:

Globalleşen dünyaya paralel olarak sağlıkta ulusal ve uluslararası normlara, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, yüksek standartta sağlık hizmeti vermek ve bölgede tercih edilen bir sağlık kurumu olmak.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • İnsana saygı,
  • Saygın, dürüst güvenilir olmak,
  • Şeffaflık, hesap verilebilirlik,
  • Eşitlik,
  • Sürekli değişim ve gelişime açık olmak,
  • Kaliteli hizmet sunmak
  • Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik
  • Kanıta dayalı hizmet