Refakatçi Rehberi
18 Ocak 2018

Refakatçi Rehberi


 


 1. Hastanızın alerjisi varsa  nefes darlığına yol açacak kolonya, parfüm, çiçek getirmeyiniz.
 2. Hastanıza Hastanemizce verilen diyet yemeğinden başka dışardan yemek getirmeyiniz.
 3. Eğer tuzsuz diyet uygulaması varsa hastalarınızın yemeğine ekstra tuz koymayınız.
 4. Hastanız tuvalet, lavabo vs. giderken başı dönüp düşebilir, bu nedenle hastanıza mümkünse koluna girerek refakat ediniz.
 5. Enfeksiyon riskini azaltmak için hastanızın ziyaretçilerinin mümkün olduğunca az olmasını ve kısa süreli kalmalarını sağlayınız.
 6. Mümkünse siz ve ziyaretçilerinizin hasta ile tokalaşmasını engelleyiniz.
 7. Diğer hasta odalarına girmeyiniz.
 8. Hastanızla ilgili olarak gelişebilecek herhangi bir olumsuz değişikliği panik yapmaksızın ilgili hemşirenize veya doktorunuza bildiriniz.
 9. Refakatçı değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dahilinde yapılır.
 10. Refakatçılar, refakatçı tanıtım kartlarını yanlarında bulundurmalıdır.
 11. Refakatçılar yemek saatlerinde refakatçi kartlarını yemekhane personellerine   göstermelidir.
 12. Refakatçılar vizit saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.
 13. Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 14. Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.

HASTALARIMIZ ŞİKAYETLERİ İÇİN HASTA HAKLARI BİRİMİNE BAŞVURABİLİRLER.