Hasta Yükümlülükleri
18 Ocak 2018

Hasta Yükümlülükleri


 


 1. - Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek
 2. - Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak veya tedavi planını tartışmak
 3. - Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak
 4. - Tedavinizi yapan kişilere sağlığınızla ve/veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek
 5. - Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek
 6. - Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak
 7. - Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz tüm ödemelerinizi zamanında yapmak
 8. - Çevrenizdeki diğer hastalara ve personele saygı göstermek
 9. - Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksinimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak
 10. - Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (Kişisel bakım ürünleri, tıraş makinesi vb.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak ve elektrikli alet kullanmamak
 11. - Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak, sigara alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak.
 12. - Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınları, diğer hastalar ve sağlık çalışanlarının haklarına da saygı duymalıdır.
 13. - Kurumumuzda sunmuş olduğumuz sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü istek, öneri, teşekkür ve şikâyetleriniz ilgili formları doldurarak memnuniyet/şikâyet kutularına atabilirsiniz.
 14. - Hastanemizden sağlık hizmeti alırken yaşamış olduğunuz sıkıntı ya da sistem ile ilgili aksaklıkları, öneri ve şikâyetlerinizi, övgü ve teşekkürlerinizi Hasta Hakları Birimine direkt yazılı veya sözlü olarak iletebilirsiniz. 


Hasta Hakları Birimi
Tel: 0 216 474 79 00 (Dalihi:225)
e-posta: haklariniz@uskudarhastanesi.gov.tr

Hastalığınızın getirmiş olduğu fiziksel zorlukların yanında hastaların hayata uyumlarında psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Sosyal Hizmet Uzmanı devreye girer ve sorunun çözüm yollarına yönelik çalışmalar yapar                               
- Öncelikle hastalığınız ile ilgili gerçeği kabullenmelisiniz.
- Tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirilme hakkınızı kullanmalısınız
- Ümitsizliğe kapılmadan tedaviniz ile ilgili süreci takip ediniz.

Psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarınızın çözüme kavuşması için mutlaka hastanemiz Sosyal Hizmet Uzmanı ile görüşün. 
Tel: 0 216 474 79 00 (Dahili:225)
KİŞİSEL EŞYALARIN KORUNMASI

Hastaneniz acil servisine başvuran bilinci açık veya kapalı olup eşyasını
koruyamayacak durumdaki hastalar, bilinci açık fakat eşyasını yakınlarına teslim edemeden operasyona alınan hastalar ile yoğun bakım biriminde yatan hastalara ait hasta eşyası kurum tarafından muhafaza ve koruma altına alınmalıdır. Bu sebeple hastaların şahsi eşyaları bu durumlarda tutanak karşılığı Hastane Müdürü / Nöbetçi Şefin denetiminde ilgili memura teslim edilmelidir.