Patoloji
18 Mart 2022

Patoloji


 


Hastanemiz Patolojii Laboratuvar’ında hizmet uzman hekimlerimiz;


Uzm.Dr.Lale ATAY 

Uzm.Dr.Leyla ÇITAK 

    
Patoloji Teknisyeni Hatice YILMAZER

   Patoloji Laboratuvar’ımız ana bina 4. katta bulunmaktadır. Patoloji laboratuarına gelen örnekler ana olarak       üç başlık altında toplanır.

  1. Sitoloji Materyalleri: Hazır yayma preparatlar ve sıvı formda tüpte ya da enjektörde gönderilmiş materyallerden oluşur. Teknisyenler tarafından uygun boyama yöntemleri ile boyanır ve Uzman Doktor tarafından 5 iş günü içinde rapor edilir.
  2. Biyopsi Materyalleri: Ameliyat esnasında hastadan alınan biyopsi materyalleri ile deri biyopsileri gibi diğer organ biyopsilerini içerir. 12-24 saatlik fiksasyondan sonra makroskopik incelemeye alınır. Usulüne uygun alınan örnekler 12 saatlik takipten sonra dokular parafine gömülerek 3-4 mikron kalınlığında kesitler alınır. Deparafinizasyondan sonra uygun boyama yöntemleri ile boyanarak Uzman Doktora teslim edilir. 7 iş günü içinde rapor edilir.
  3. Frozen Materyali: Frozen işlemi ameliyat esnasında yapılan acil bir işlem olup dokuların hızla dondurulup kesit alınarak incelenmesi içerir. Ortalama 20 dk içerisinde sonuç ameliyathane aranarak ilgili doktora bildirilir.

Patoloji Laboratuvarında kullanılan boyama yöntemleri

  1. Histokimyasal Boyama Yöntemleri
  2. Özel Histokimyasal Boyama Yöntemleri
  3. İmmünhistokimyasal Boyama Yöntemleri

Alınan numuneler uygun koşullarda patoloji laboratuarımıza ulaştırılır. Patoloji laboratuvar’ımızın materyal, preparat muayenesi, tanı verme gibi ana işlevi, bizzat patoloji uzmanları tarafından yapılır. Materyalin incelemeye hazır edilmesi sırasındaki teknik işlemler patoloji teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. Bakımları ve kalibrasyonları periyodik olarak yapılan cihazlar, teknisyenlerin materyal hazırlama işlemini kolaylaştırmak ve standardize etmek için kullanılır. Yapılan çalışmalar esnasında çalışan güvenliğine yönelik önlemler alınarak, daha sağlıklı bir ortamda çalışma imkanı sağlanmıştır.. Laboratuvarımız iç ve dış kalite programları ile denetlenmektedir.