Hemşirelik Hizmetleri
01 Kasım 2018

Hemşirelik Hizmetleri


 


Hemşirelik Hizmetleri

Bakım standartlarının ve hemşirelik uygulama yönergelerinin oluşturulması bakım hizmetinin güvenliğinde temel oluşturmaktadır. Hemşirelik bakım süreci kapsamında oluşturduğumuz ve aktif olarak kullandığımız hemşirelik tanılarımız hasta bakım sürecimizi standardize etmemizi ve bilimsel temellere dayandırmayı sağlamaktadır.

1.     Kuruma yeni başlayan hemşirelerimize genel oryantasyon ve birim oryantasyonları düzenleyerek hemşirelerimizin kuruma ve çalışacağı birime uyum sürecini hızlandırmaktayız.

2.     Yıllık eğitim planları kapsamında tüm hemşirelerimize hizmet içi eğitimler düzenlenmekteyiz.

3.     Diyabet eğitim hemşirelerimiz tarafından hastalarımıza ve hemşirelerimize özel eğitim programları düzenlenmektedir.

4.     Çalışan güvenliği açısından delici-kesici alet yaralanmalarını önlemek için eğitimler yapılmakta ve devamlı takipler yapılmaktadır.

5.     Çalışanlarımızı bilinçlendirmek için hastane enfeksiyonlarını önleme programları içinde el yıkamanın önemi düzenli programlar ile yürütülmektedir.

6.     Kliniklerimizde tüm hastalarımızın servise uyum sürecini hızlandırmak, hastalık ve bakım süreçleriyle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek için hemşirelerimiz tarafından eğitimler verilmektedir.

7.     Hemşirelerimiz, öğrenci hemşirelerimizin eğitimlerine destek olmaktadırlar.

8.     Hemşirelik bakım hizmetlerinde kalite çalışmaları kapsamında tüm hemşirelerimiz işbirliği içerisinde aktif rol almaktadırlar.

9.     Tüm hastalarımız düşme riski açısından düzenli olarak değerlendirilerek, düşme riski olan hastalarımızın düşme riskini azaltmak için önlemler alınmaktadır. Bası yarası oluşmasını engelleyici çalışmalar ve uygulamalar devam etmektedir.

10.  Hemşirelerimiz sürekli araştırmaya ve yeni gelişmelere uyum sağlamak için sertifika programlarına, konferanslara ve kongrelere katılmaları için teşvik edilmektedirler

11.  Hemşirelik hizmetlerimizin araştırma ve kanıta dayalı olarak sürdürülmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.