Yoğun Bakım
28 Temmuz 2020

Hastanemiz  Yoğun Bakım Ünitesi 36 yatağa sahip olup, güncel bilgiler ışığında ve modern tıbbi donanımıyla, yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastaların 

yüksek kalitede bakım ve tedavisinin yapıldığı, ihtiyaç halinde hasta başı diyaliz ve Hemofiltrasyonun uygulandığı, gerek hastanemizden gerekse başka hastanelerden gelen, 


yoğun bakım ihtiyacı olan tüm yetişkinlere yaşam desteği sağlamaktadır. 


Sağlık Bakanlığı tarafından 20 yatak 3. düzey, 11 yatak 2. Düzey, 5 yatak 1. Düzey yoğun bakım yatağı olarak tescillenmiştir.