Tarihçe
13 Ekim 2020

               
           
            İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİHastanemiz 01.12.1950 tarihinde Polis Prevantoryumu olarak hizmete açılmıştır. 09.09.1969 tarihinde Polis Hijyen ve Diyetetik Sağlık Merkezi, daha sonrada
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 13.07.1975 tarihli onayları ile 200 yataklı hastane şekline dönüştürülmüştür. 1978 yılında da Polis Hastanesi ismini almıştır.

1980 tarihinde inşaatına başlanan ana bina 15.01.1985 tarihinde resmen hizmete açılmış olan hastane 1985-87 tarihleri arasında yalnız meslek mensupları
ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere hizmet verirken daha sonra teşkilat emeklileri, eş ve çocukları ile sivil hastalara da hizmet vermeye başlamıştır. 
Hastanenin tüm idari birimlerinde polisler, tıbbi birimlerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli sağlık personeli yer almıştır. Eski hastane binası giriş
katında bulunan kreşte personelin okul öncesi dönemdeki çocuklarına bakım, eğitim hizmeti verilmiştir.

Hastanede Hemodiyaliz,Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile 17 farklı dalda poliklinik, yataklı tedavi ve ameliyathane hizmetlerinin yanı sıra Biyokimya, Bakteriyoloji ve Patoloji 
Laboratuvarı hizmetleri, Ürodinami, Odyometre, Röntgen, USG  bölümleri de faaliyet göstermiştir.

Polis Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin katkıları ile modern hale getirilen hastanemiz  konferans salonu Üsküdar Devlet Hastanesi adını aldıktan sonra
pek çok toplantı,eğitim, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yapmıştır.

Polis Hastanesi yönetimi tarafından Aralık 2000, Ocak 2001 tarihleri arasında yaklaşık bir aylık sürede Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu olan Mercy Corps’un
desteğiile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Programı çerçevesinde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması
(YOTA) çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Hayırsever Hüseyin Keçici tarafından 2000 yılından temeli atılarak iki yıl sonra hizmete açılan Hemodiyaliz Merkezi bu gün aktif 20 hemodiyaliz cihazı ile günde iki seans
hizmet vermektedir.

Gazeteci-yazar Burhan Felek tarafından Polis Hastanesi Vakfı’na bağışlanan Burhan Felek Köşkü daha sonra Anıtlar Kurulu’na devredilmiş, yakın zamanda Üsküdar
Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak bu gün Fikir Sanat Merkezi olarak kullanılmaktadır.

19.02.2005 tarihinde 5283 sayılı kanun ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Polis Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilerek İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi adını almıştır.

Aynı tarihte SSK Genel Müdürlüğüne bağlı Doğancılar SSK Dispanseri Üsküdar Devlet Hastanesi Semt Polikliniği olarak hastaneye bağlanmıştır.

27 Haziran 2008 tarihinde  “Bebek Dostu Hastane” unvanını alan hastanemiz, Sağlık Bakanlığı’nın 01.08.2009 tarihinde aldığı karar ile daha önce 29 Mayıs 1927’de
Validebağ Öğretmenler Hastanesi olarak açılmış olan Validebağ Devlet Hastanesi ile birleştirilerek tek çatı altında Üsküdar Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği’nin 01.06.2016 tarihli kararı ile Validebağ Ek Hizmet Binası Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne devredilmiş
aynı tarihlerde Çamlıca Semt Polikliniği hastanemize bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren merkez bina ve iki Semt Polikliniğimizle hastalarımıza hizmet vermeye devam edilmektedir.