Evde sağlık
31 Ağustos 2020


IMG-20200728-WA0001.jpg


Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Verilen Sağlık Hizmetleri

Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene,
tekti, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri;

Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,

Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi,

Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonun sağlanması, verilen hizmetler arasındadır.

 Başvuru koşulları

 Evde sağlık hizmetleri;

  •  Evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz, özürlü, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,
  •  KOAH(Kronik Obstrüktif  Akciğer Hastalığı )vb. solunum sistemi hastalarına,
  •  Palyatif bakım gereken, enteral-paranteral gereksinimi olan terminal dönem onkoloji hastalarına,
  •  İleri derecedeki kas hastalarına,
  •  Nörolojik hastalıkları (ALS (Amyotrofik lateral skleroz), CVA (Cerebrovascular accident) v.b) olan bireylere,
  •  Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalara,
  •  Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.
  •  Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan hastalarının ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetleri de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri tarafından verilmektedir.
  •  Evde Sağlık Hizmetleri kapsamına alınan İstanbul ili Kuzey Anadolu hastalarının ihtiyaç duyduğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri için Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine hekim kararı ile yönlendirilir.

Ulusal Ev ziyaretine giden Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastayı değerlendirir ve hastanın Evde Sağlık Hizmeti alıp almayacağına karar verir. Hasta Evde Sağlık Hizmeti almaya uygunsa ilerleyen süreç hakkında ekip tarafından bilgi verilir.

 Randevu alma bilgileri

Bu hizmetlerden faydalanabilmek için hasta, hasta yakını veya hastanın aile hekimi tarafından Türkiye genelinde tek numara olarak tesis edilen 444 38 33 numaralı telefon aranmalıdır. Hastanın TC kimlik numarası, adresi ve hastalıkları gibi kişisel bilgileri verilmesi ile hastalar evde sağlık hizmetleri sistemine dâhil olurlar. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından, evde sağlık hizmetleri ekibine ulaşılır. Hastanız evinde ziyaret edilerek ihtiyacına göre sağlık sorunları giderilir.

-Sosyal sorumluluk kapsamında yürütülen faaliyet yoktur.

-Anlaşmalı olduğumuz kurum yoktur.