İç Hastalıkları
22 Kasım 2022

İç Hastalıkları


 


Hastanemiz İç Hastalıkları (Dahiliye) uzman hekimler


Uzm.Dr.Rıza HAKAN KASAPOĞLU 

Uzm.Dr. Selçuk GÜNDOĞAR 

Uzm.Dr. Gülten ORUÇ

Uzm.Dr. Büşra ENGÜR

Uzm.Dr. Ebru ERALDEMİR 


Erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin çözüm merkezi ve tüm klinik branşlara temel teşkil eden bir bölümdür.Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkikleri yapılarak teşhis konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

Hastanemiz İç Hastalıkları ;hipertansiyon,mide ve bağırsak sistemi hastalıklar,böbrek hastalıkları,tiroid hastalıkları,Şeker hastalığı,,ateşli hastalıklar ve yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları gibi oldukça geniş bir skalada hizmet vermektedir.

Ayrıca hastanede yatan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası konsültasyon ve tedavileri de İç Hastalıkları bölümü tarafından gerçekleşmektedir. Erişkin hastaların sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi olan İç Hastalıkları bölümü başta yan dallar olmak üzere tüm branşlara sıkı bir iş birliği ve multidisipliner anlayış çerçevesinde hastaların sağlık sorunlarına en doğru yaklaşımlar çözümler üretmektedir