Sigara Bırakma Polikinliği
02 Ekim 2018


Sigara içiciliği en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır.Dünya sağlık örgütü sigarayı en önemli önlenebilir hastalık nedeni olarak tanımlamaktadır. Bu hastalıkların başında;Kronik Obstrüktif Akciğer hastalıkları (KOAH) ve akciğer kanseri geliyor. Bunların yanı sıra sigara,kötü huylu kolesterolün artışı, hipertansiyon,kalp hastalıkları ve koroner arter hastalığı için majör risk faktörü olduğu gibi, kalp krizi riskini 2,5 kat artırmaktadır.Kalp ve damar hastalıkları gibi önemli bazı hastalılara zemin hazırlayan sigara bağımlılığı tedavisi için Üsküdar devlet hastanesin’de sigara bırakma polikliniği kurulmuştur.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİ:

Sigara Bırakma polikliniğinde sigarayı bırakma sürecinde hastalara şu testler ve hizmetler sunulmaktadır.

*Gögüs hatalıkları muayenesi
*Akciğer filmi çekimi
*Solunum fonksiyon testi
*Olguların evrelendirilmesi
*Bağımlılığın değerlendirmesi (Fagerström nikotin bağımlılık testi)
*Medikal tedavi
*Kontrol takipleri
*Hasta eğitimi