HASTANEMİZDE GASTROENTEROLOJİ, ONKOLOJİ, ROMATOLOJİ, ENDOKRİNOLOJİ, HEMATOLOJİ, EL CERRAHİSİ POLİKİNLİKLERİ YOKTUR. BU ALANLARDA HİZMET VERİLEMEMEKTEDİR.
26 Temmuz 2021